Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ние ще приемем, че сте съгласни.

Получете оферта

Ennovaty

Умно Зареждане: Решения за управление на енергията

Електрификацията на транспорта предоставя значителни ползи за обществото и околната среда, но замяната на голяма част от транспортния парк с електромобили може да предизвика предизвикателства за електрическите системи. Концентрираното зареждане, например, между 17:00 и 20:00 часа, ще увеличи търсенето на енергия,налагайки нужда от значителни инвестиции в мрежово оборудване и производствен капацитет.

Умните зарядни станции за електромобили се явяват ключов инструмент за управление на енергията и избягване на пренатоварване на мрежата. Чрез обмен на данни и връзки, те позволяват на автомобилите, компаниите и операторите да комуникират и управляват зареждането, осигурявайки баланс и ефективност в цялата електрическа система.Такива иновации са от съществено значение за постигане на устойчив и чист транспорт в бъдеще.

 

Кои са умните функции на зарядните станции?

Споделяне назахранването (Power Sharing)

Как работи: Тази функция предоставя възможност за зареждане на няколко електрически превозни средства едновременно, като разпределя мощността между свързаните зарядни станции. Този интелигентен механизъм регулира електрическото захранване с цел оптимизация на наличната мощност, в зависимост от нуждите на всеки автомобил.

Разпределяне на мощност спрямо нуждите на автомобила

Динамично балансиране на натоварването (Power Boost)

Как работи: Тази функция автоматично балансира консумацията на енергия между зарядната станция и другите устройства в сградата/дома,чрез непрекъснато измерване и анализ на енергийните нужди на всеки компонент. При достигане на максимален капацитет,увеличава мощността или намалява консумацията на енергия спрямо текущото потребление на енергия в реално време, осигурявайки стабилност и предотвратявайки прекъсвания. Така Power Boost осигурява ефективно и безопасно зареждане без необходимост от промени в електрическата инфраструктура.

Малко включени уреди-Висока мощност на зареждане

Зареждане директно със слънчева енергия (Eco-Smart)

Как работи: Режимът Eco-Smart дава възможност електромобила да се зарежда директно със слънчева енергия чрез използването на излишната енергия от слънчевите панели на сградата, което позволява избягването на високите цени на енергията от мрежата. Потребителите имат възможност да зареждат своите електромобили с 100% слънчева енергия или комбинация от слънчева и ел.енергия, съчетавайки ефективност и устойчивост.

Зареждане със слънчева енергия

Какви са ползите за мрежовите операторите, бизнеса и собствениците на електромобили?

За Операторите: Умните функции за зареждане предоставят значителни ползи за мрежовите оператори, като им дава възможност да оптимизират енергийния поток, регулирайки енергийнияприем според търсенето. Свързаните зарядни станции комуникират с електромобилите, доставчиците на услуги и собствениците на зарядните станции, позволявайки дистанционно измерване и управление на потреблението в реално време. Този напредък в технологиите на зареждане е насочен към бъдещето и предоставя рентабилни и ефективни решения за операторите на електроразпределителни мрежи, като им позволява да избегнат допълнителни разходи за укрепване на мрежите и да предоставят надеждни услуги във вече растящия пазар на електромобили.

За Бизнеса: Използването на умните функции за зареждане позволява предприятията да контролират енергийното потребление и да избегнат скъпи такси за превишаване на енергийния капацитет.Свързването на зареждащите точки с приложение или платформа дава възможност за дистанционно и реално време наблюдение и управление на таксуването. Това е от съществено значение, ако бизнесът реши да отвори точките за зареждане за обществено ползване. Освен това, инсталирането на зарядни станции в офиси може да увеличи трафика към обекта и също така да осигури нов поток от приходи. С тези подобрения, предприятия могат да оптимизират ценообразуването, наличността и мощността на зареждане, като по този начин максимизират финансовите ползи и добавят стойност към своите обекти.

За Собствениците: Умните зарядни станции предоставят и множество предимства за собствениците на електромобили.Когато автомобилът се зарежда с умна зарядна станция , той ще се адаптира към максималните енергийни ограничения, определени от оператора. Това осигурява на собствениците на електромобили увереност, че колата им няма да изразходва излишно енергия, а те ще имат пълен (дистанционен) контрол върху потреблението на енергия. Освен това умните зарядни станции гарантират, че електромобилите винаги се зареждат безопасно. Те автоматично тестват връзката между автомобила и устройството, преди да започнат да зареждат.Умните функции  правят зареждането не само по-безопасно, но и по-евтино и по-екологично за собствениците на електромобили.С нарастващото използване на слънчеви панели в домовете, собствениците на електромобили могат да използват функцията Eco-smart и да зареждат автомобилите си  с наличната възобновяема енергия. Този модел намалява зависимостта от електроцентрали и позволява на електромобилите да действат и като устройства за съхранение за моменти на енергиен излишък, например когато се генерира излишно електричество през лятото. Това не само улеснява нашия преход към чиста енергия, но спестява пари по пътя.

В очакване на свят, по-населен с електромобилиот всякога, умното зареждане играе ключова роля в оптимизирането на начина, по който управляваме електроенергията. Това предоставя възможности за подобряване на енергийната ефективност, предотвратяване на прекъсвания в захранването, намаляване на разходите и улесняване на прехода към по-екологична енергийна система. Тези предимства се отразяват не само на индивидуалните потребители, но и на фирмите, операторите и доставчиците на електроенергия, като същевременно допринасят за опазването на околната среда.

Имате нужда от съдействие?

ENNOVATY

Имате нужда от съдействие?

Не се колебайте да се свържете с нас